Instrukcja układania podłogi warstwowej


INSTRUKCJA UKŁADANIA


Prosimy uważnie przestrzegać poniższych sugestii:

 • Elementy parkietowe mogą być instalowane przez bezpośrednie klejenie do podłoża jak również mogą być instalowane jako podłoga pływająca.
 • Paczki parkietu powinny być składowane w bezpiecznym suchym miejscu. Opakowania powinny zostać otwarte bezpośrednio przed układaniem.
 • Szczególnie w okresie zimowym paczki w postaci nie rozpakowanej powinny podlegać aklimatyzacji w temperaturze pokojowej przez minimum 48 godzin.
 • Każda deska parkietowa powinna zostać uważnie sprawdzona przed położeniem. Deski z uszkodzeniami nie powinny być instalowane.
 • Deski parkietowe do układania powinny zawsze pochodzić z kilku różnych paczek.
 • Temperatura podłoża w czasie układania powinna być nie niższa niż 15C a wilgotność względna 55%
 • Podłoże powinno być suche czyste, absolutnie płaskie i nie posiadać pęknięć
 • Nierówności podłoża nie powinny przekraczać 2mm na 1m we wszystkich kierunkach
 • W wypadku większych nierówności konieczne jest wyrównanie masą samopoziomującą na bazie cementowej.
 • Przy układaniu podłogi pływającej rekomendowane jest położenie folii przeciw wilgociowej (grubość 0,2mm). Na łączeniach folia powinna zachodzić na siebie ok. 20cm.
 • Przy układaniu na pływająco wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 3% (anhydrytowego 1,5%)
 • Przy wszystkich krawędziach tafli podłogowej należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 15mm w celu umożliwienia pracy materiału.
 • Większe pomieszczenia powinny posiadać odpowiednio większe szczeliny. Szczelina powinna wynosić 2mm na każdy 1m. szerokości podłogi.
 • Zawsze należy rozpoczynać układanie kierując wpust w kierunku ściany bazowej.
 • W celu dobijania elementów powinien być używany drewniany klocek o długości ok. 30-40cm wykonany z miękkiego drewna. Niedopuszczalne jest dobijanie młotkiem bezpośrednio w pióro elementu.
 • Przy układaniu poprzez klejenie do podłoża konieczne jest stosowanie się do zaleceń producenta kleju. Niedopuszczalne jest stosowanie kleju na bazie wodnej.
 • Przy układaniu na pływająco należy aplikować klej na górną krawędź wpustu w sposób ciągły a nie punktowo.
 • Nadwyżka kleju powinna być natychmiast usunięta wilgotną ściereczką
 • Kolejny rząd powinien być rozpoczęty od elementu odciętego z końca rzędu poprzedzającego.
 • Nie należy układać odcinków krótszych niż 50cm.
 • Przy układaniu poprzez przyklejenie do podłoża w pomieszczeniach przylegających należy zastosować elastyczne dylatacje we framugach drzwiowych umożliwiające kompensację pracy drewna.
 • W korytarzach elementy powinny być układane wzdłużnie
 • W przypadku podłogi pływającej listwy przypodłogowe należy mocować przez przykręcenie ich do ścian a nie przez montaż do podłogi.
 • Podłoga powinna być pielęgnowana za pomocą stosownych środków do konserwacji podłóg na bazie woskowej a nie na bazie wodnej.
 • Jeśli jakieś uszkodzenia lub wybrakowania elementów są zauważone po rozpakowaniu należy je bezwzględnie zgłosić sprzedającemu przed rozpoczęciem układania.


Instalacja w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym:
Elementy mogą być układane na powierzchni o temp. nie wyższej niż 28C. Jeśli system ogrzewania jest nowy to powinien pracować przez minimum 3 tygodnie przed układaniem. Ogrzewanie musi zostać wyłączone na 48 godzin przed układaniem. Może zostać włączone ponownie po tygodniu od zakończenia układania ale temperaturę należy zwiększać stopniowo. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 1,5% przy podłożach cementowych lub 0,3 % dla anhydrytowych.
Deski parkietowe muszą być przyklejane do podłoża oraz dodatkowo muszą być klejone pomiędzy sobą na pióro –wczep jak przy systemie pływającym.
Po zakończeniu układania wszystkie kliny wypierające powinny zostać usunięte

telefon